Volg ons op social media:

Bestuur

De taak van het bestuur wordt al aangegeven door de naam: het besturen van handbalvereniging MHV ‘81. Dit houdt in het bepalen van het beleid van de vereniging, het (laten) uitvoeren van het beleid en het controleren van de uitvoering ervan.

Belangrijke items:

  • De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur.
  • Het bestuur is verplicht ten minste 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
  • Alle leden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht.
  • Tijdens de Algemene Leden Vergadering beoordelen de aanwezige stemgerechtigde leden het door het bestuur gevoerde beleid en verlenen, bij goedkeuring, het bestuur decharge voor het organisatorische en financiële beleid.

Leden Dagelijks bestuur

Bestuursleden vanuit commissies

Voorzitter

Edwin van Schipstal
Tel.06-23025255

E-mail: voorzitter@mhv81.nl

Penningmeester

Marielle Egelmeers
Tel.06-57959171

E-mail: penningmeester@mhv81.nl

Secretaris

Maike Derks
Tel. 06-…
E-mail: info@mhv81.nl

Wedstrijdsecretariaat

Gunther Robbrecht
Tel.06…

E-mail: wedstrijdsecretariaat@mhv81.nl

Sponsorcommissie

Miriam van Asseldonk
Tel.06-22682099

E-mail: sponsorcommissie@mhv81.nl

Activiteitencommissie

Tom Bens
Tel.06…

E-mail: activiteitencommissie@mhv81.nl

Technische commissie

Yvonne van de Loo
Tel.06…

E-mail: technischecommissie@mhv81.nl