Volg ons op social media:

Lid worden van MHV '81

Wil je lid worden van handbalvereniging MHV ’81 ? Dat kan op een paar manieren:

Als je jezelf inschrijft als Spelend lid / Recreanten lid, dan is inschrijfgeld verschuldigd à €7,50. Dit inschrijfgeld dient overgemaakt worden naar rekeningnummer NL23 RABO 0134 3919 77 t.n.v. Handbalvereniging MHV’81, o.v.v. Inschrijfgeld <naam nieuw lid>

Als je jezelf digitaal inschrijft dan dient het inschrijfformulier tevens te zijn voorzien van een gelijkende foto. Deze kan worden geupload in het formulier.

En deze ingevuld in een gesloten envelop (met gelijkende foto / inschrijfgeld à €7,50) afgeven bij:

  1. Het secretariaat: Valendries 12 – 5451 TK Mill
  2. Afgeven bij je trainer
  3. Afgeven bij een van de bestuursleden.

Inschrijfgeld kan ook overgemaakt worden naar rekeningnummer NL23 RABO 0134 3919 77 t.n.v. Handbalvereniging MHV’81, o.v.v. Inschrijfgeld <naam nieuw lid>

Contributie seizoen 2020 - 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de nieuwe contributiebedragen vastgesteld door de leden. Klik hier voor de contributiebedragen per leeftijdsgroep voor seizoen 2020 – 2021

Let wel: deze contributiebedragen dienen nog te worden vastgesteld tijdens de ALV op 16 oktober

Lidmaatschap beëindigen

De afmeldingen dienen te geschieden via het Secretariaat – mhv81@handbal.nl. Afmelden is nergens anders mogelijk.

Pas na afmelding wordt de contributie stopgezet op basis van de datum waarop de afmelding kenbaar is gemaakt. In verband met de team opgaven voor het nieuwe seizoen dienen afmeldingen te geschieden uiterlijk 1 juli voor aanvang van het nieuwe seizoen. Bij latere afmelding is de contributie verschuldigd over het eerste half jaar. Bij afmeldingen na 1 januari van het lopende seizoen wordt de volledige contributie in rekening gebracht.

Eventuele teveel betaalde contributie wordt teruggeboekt.