Volg ons op social media:

Herinnering: Online Algemene ledenvergadering vrijdag 10 december 2021

02 December 2021

Het bestuur van handbalvereniging MHV ’81 nodigt leden, ouders / verzorgers, jeugdleden, recreanten en vrijwilligers van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op:

Vrijdag 10 december 2021 van 20.00 uur

Via Teams

Agenda (onder voorbehoud):

 • Opening
 • Voorstellen
 • Vaststellen agenda ALV (12 november 2021)
 • Vaststellen notulen ALV (vorige ALV )
 • Sportieve jaarverslag (seizoen 2020 – 2021)
 • Financieel verslag
 • Kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Huldiging jubilarissen
 • Verloting AH-levensmiddelenpakket
 • Algemene mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Mocht je in aanloop van de Algemene Ledenvergadering inzage willen hebben in de (financiële) stukken, dan zijn deze op te vragen via info@mhv81.nl.

Graag hopen we je te verwelkomen op de vergadering. Ben je aanwezig dan zien we je aanmelding graag tegemoet via info@mhv81.nl

Namens Bestuur handbalvereniging MHV ’81