Volg ons op social media:

Algemene Leden Vergadering MHV '81 (16 oktober 2020) geannuleerd

07 Oktober 2020

Algemene Leden Vergadering MHV ’81 (16 oktober 2020) geannuleerd

Covid-19 zorgt er nog altijd voor dat geplande activiteiten anders lopen dan vooraf gedacht. Dat geldt soms voor handbalwedstrijden maar ook voor bestuurlijke activiteiten.

Maandagavond zijn door onze regering aanvullende Coronamaatregelen afgekondigd die betrekking hebben op het organiseren van bijeenkomsten. Deze maatregelen zijn van kracht sinds dinsdag 18.00 uur. Het besluit om bij bijeenkomsten de groepsgrootte te maximeren tot 30 personen heeft consequenties voor de organisatie van onze  Algemene Leden Vergadering .

Gezondheid in deze periode boven alles gaat, en wij willen al onze leden de kans willen geven mee te praten en mee te beslissen over het beleid en de besluiten die binnen onze vereniging worden genomen . We hebben dat vastgelegd in onze statuten. Wij vinden het dan ook niet passen het maximaal aantal aanwezige leden te beperken tot 30 tijdens een Algemene Leden Vergadering.

De vergadering wordt opnieuw vastgesteld. De manier waarop de ALV doorgang zal vinden, daar wordt nog over nagedacht. Dit alles binnen de mogelijkheden die de Corona richtlijnen ons in dit kader bieden.

De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via de website en door middel van een nieuwsbericht.