Volg ons op social media:

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 12 november 2021 verplaatst naar 10 december 2021

24 Oktober 2021

Beste MHV-leden,

morgenavond stond de ledenvergadering van MHV’81 gepland. Vanwege het hoge aantal besmettingen en de zorgen die we hierover hebben is besloten om de vergadering niet door te laten gaan.

We gaan jullie uitnodigen om op 10 december de vergadering alsnog te houden maar dan digitaal. Aanmelden kan nu al via info@mhv81.nl

Sportieve groet, Edwin van Schipstal

————————————————————–

Het bestuur van handbalvereniging MHV ’81 nodigt leden, ouders / verzorgers, jeugdleden, recreanten en vrijwilligers van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op:

Vrijdag 10 december 2021 van 20.00 uur

Via Teams

Agenda (onder voorbehoud):

 • Opening
 • Voorstellen
 • Vaststellen agenda ALV (12 november 2021)
 • Vaststellen notulen ALV (vorige ALV )
 • Sportieve jaarverslag (seizoen 2020 – 2021)
 • Financieel verslag
 • Kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Huldiging jubilarissen
 • Verloting AH-levensmiddelenpakket
 • Algemene mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Mocht je in aanloop van de Algemene Ledenvergadering inzage willen hebben in de (financiële) stukken, dan zijn deze op te vragen via info@mhv81.nl.

Graag hopen we je te verwelkomen op de vergadering. Ben je aanwezig dan zien we je aanmelding graag tegemoet via info@mhv81.nl

Namens Bestuur handbalvereniging MHV ’81