MHV '81 - Vrijwilligersverzekering MHV '81

Beste MHV '81-vrijwilliger,

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Om deze risico’s af te dekken voert Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis. Deze vrijwilligerspolis is gratis, de kosten worden gedragen door de gemeente.

Ook de vrijwilligers van MHV’81 zijn verzekerd via deze polis.

Deze polis bestaat uit:

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief ongevallen-inzittenden)
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor organisatie
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers
  • Schadeverzekering verkeersdeelnemers
  • Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtbijstandsverzekering

De vrijwilligerspolis is een aanvullende verzekering, die alleen geldt als er niet op een andere manier in risicodekking is voorzien. Dit betekent dat eerst naar de eigen verzekering van de vrijwilligers wordt gekeken.

Als er tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor onze vereniging een ongeval of schade plaatsvindt, meld dit dan aan het bestuur, contactpersoon: Anne-Marie van Bergen (06-25230824 / dave-miek@hotmail.com), zodat het doorgegeven kan worden aan Vrijwilligersnet met een schade-aangifteformulier.

Voor meer informatie over de Vrijwilligerspolis ga naar: www.vrijwilligersnetnederland.nl

Voor meer informatie over vrijwillige inzet Land van Cuijk ga naar: www.actieradius.nu