MHV 81 - Bestuur en Commissies

Verenigingsbestuur
De taak van het bestuur wordt al aangegeven door de naam: het besturen van handbalvereniging MHV ‘81. Dit houdt in het bepalen van het beleid van de vereniging, het (laten) uitvoeren van het beleid en het controleren van de uitvoering ervan.

Belangrijke items:

  • De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur.
  • Het bestuur is verplicht ten minste 1 x per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
  • Alle leden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht.
  • Tijdens de Algemene Leden Vergadering beoordelen de aanwezige stemgerechtigde leden het door het bestuur gevoerde beleid en verlenen, bij goedkeuring, het bestuur decharge voor het organisatorische en financiële beleid.

Contactgegevens verenigingsbestuur MHV '81

Algemene gegevens

Commissies

De diverse commissies binnen handbalvereniging MHV ’81 zorgen voor de uitvoer van vele taken die er te doen zijn bij de vereniging. Wil je meer informatie over een commissie of ambieer je een functie binnen een van de commissies neem dan contact op.

Contactgegevens commissies

Contactgegevens overig